Холодне освітнє літо 2011/Cold summer of education – 2011

Students Protesting care of Canada.com

В Україні літо — це гаряча пора. Не тільки тому, що температура висока. Літом відбувається вступ до університетів. Абітурієнти мучаться із вибором навчального закладу та чергами на здачу документів до нього ж. Працівники університетів заклопотані збором документів та намаганням отримати більше бюджетних місць на навчання студентів. Студенти ж, як правило, на відпочинку — їм гаряче від сонця. Адже абітурієнтська метушня вже позаду.

Останнє літо, коли студенти не відпочивали, а протестували було аж у 2004 році. Президент Кучма вирішив об’єднати три університети в Сумах в один. Ректором мав бути президентський ставленик, який мав забезпечити перемогу провладного кандидата в президенти серед Сумських студентів.

В 2004 році студенти Сум, не зважаючи на літні канікули почали протест. Їх підтримали студенти з усієї України. Протест розпочався із початком канікул в червні. Перед закінченням канікул студенти перемогли. Кучма скасував свій указ. Тоді, в 2004 це показало, що кожен відстояти власну позицію.

Наступний масштабний студентський протест розпочався із призначенням міністром освіти одіозної персони — Дмитра Табачника. Під час навчального 2010-2011 року студенти практично постійно протестували проти політики нового міністра освіти Табачника. Міністерство стабільно давало приводи для протесту.

Ситуація не змінилася й улітку. Але тільки для міністра освіти. Він і надалі продовжив давати приводи для протесту. Цього разу Табачник вирішив помститися університетам, студенти яких були найбільш бунтівними — Києво-Могилянській академії та Львівському університетові ім. І. Франка.

Маніпулюючи темою необхідності скорочення кількості студентів, Табачник власноруч скоротив кількість місць для майбутніх студентів (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/07/110711_education_cuts_rl.shtml). У Львівському університеті аж вдвічі більше ніж в інших університетах (http://centre7.org.ua/article/derzhzamovlennya_yak_instrument_tysku_na_demokratychni_universytety).

Крім скорочення кількості майбутніх громадсько-активних студентів, скорочення кількості місць означає і скорочення професорського складу. Табачник проти автономії університетів і кількість працівників міністерство жорстко прив’язує до кількості студентів. Міністрові освіти йдеться про те, щоб максимально знешкодити волелюбні університети.

Але не це є найбільшою проблемою. Проблемою виявилося готовність студентів встати на захист власних університетів. Наразі виглядає, що запевнення студентських лідерів вперто відстоювати свої ідеї (http://education.unian.net/ukr/detail/190921, http://education.unian.net/ukr/detail/191106) не спрацювали.

Після публічних заяв ректора Львівського університету (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/07/110713_vakarchuk_interview_rl.shtml) та Президента Києво-Могилянської академії (http://education.unian.net/ukr/detail/191049) жодного студентського протесту не відбулося.

Важко визначити, що є причиною відсутності готовності студентів встати на захист свої університетів. Чи це відсутність почуття солідарності із власними університетами, чи це не розуміння простого факту, що їхня активна позиція проти міністра освіти також спричинилася до атаки на університети.

Можливо міністр освіти оптимістично припускає, що нарешті студенти видохлися і більше неспроможні протестувати проти наступу на їхні університети. Ми ж будемо сподіватися, що виною всьому незвично холодне літо. Напевне це постійні дощі охолоджують гарячі студентські серця і не дають їм бути відповідальними перед університетами частиною яких вони є.

Cold summer of education – 2011

In Ukraine, summer — is a hot time. Not only because of the high temperatures. Summer is time for joining the university world. It has been a time for student action. But this year the summer is cold. Employees of universities scramble, gathering the documents and attempt to get more funds to budget places for future students. The students seem to be hiding.

Hot summers in the city in the past
Summers ago, students were not resting, but protesting in 2004. President Kuchma reacted and decided to unite three universities in Sumy into one. The Rector was to be a presidential protégé, who had to ensure the victory of pro-presidential candidate in Presidential election among students of Sumy. The students of Sumy, despite the summer vacation began to protest. Their protest was supported by students from all over Ukraine. The protest began with the start of vacation in June. Before the vacation finished, students had won. Kuchma reversed his decree. In 2004 we proved that everybody can defend their interests.

It was a warmer winter?
The next large-scale student protests began with the appointment of Minister of Education – Dmytro Tabachnyk. During the 2010-2011 academic year, students almost continuously protested against the policies of the new minister. The situation has not changed this summer. The minister still continued to give reasons for student activism. This time the Ministry decided to take revenge on universities whose students were the most rebellious – Kyiv-Mohyla Academy and the Ivan Franko National University of Lviv .

Manipulating the financial need to reduce the number of students, Tabachnyk reduced seating capacity for future students in both universities at rates more then double in other universities. (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/07/110711_education_cuts_rl.shtml). (http://centre7.org.ua/article/derzhzamovlennya_yak_instrument_tysku_na_demokratychni_universytety).

In addition reducing the number of student seats also means a reduction of the professors at these particular Universities. The number of employees of the each university is strictly tied to the number of students. Minister of Education wants to neutralize the most liberal democratic-freedom-loving universities.

Cooling off : Where are the students?
Yet, this is not the biggest problem. The problem was students’ lack willingness to stand up for their own universities. The student leaders attempts defend their ideas did not work . (http://education.unian.net/ukr/detail/190921, http://education.unian.net/ukr/detail/191106)

Even after the public statements and calls of the Rector of the Lviv University and President of Kyiv Mohyla Academy) no student protests occurred. (http://education.unian.net/ukr/detail/191049) (http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/07/110713_vakarchuk_interview_rl.shtml

It is difficult to determine what is causing the lack of willingness of students to stand up for their universities. Is this lack of solidarity with their own universities, or not understanding the simple fact that their active position against the Minister of Education also contributed to the attack on universities.

Perhaps the Minister of Education optimistically assumes that the students finally unable to protest against the attack on their universities. We hope for an end to unusually cold summer. Perhaps the rain cooled the hot student heart.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Our Sponsors and Partners

    CERES Petro Jacyck Program Munk School of Global Affairs University of Toronto Oxford University Consortium For The Study of Ukraine
  • Ukraine Watch Logo by SVITLANA KOSHKINA

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 49 other followers

%d bloggers like this: